Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: CUW.231.2.5.2021
Protokół z otwarcia ofert

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.12.2021 godzina: 12:00
Wyposażenie szkół Gminy Michałowice w pomoce dydaktyczne ramach programu Laboratoria Przyszłości

Postępowanie nr: CUW.231.2.4.2021
Protokół z otwarcia ofert

Termin otwarcia ofert upłynął: 01.12.2021 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2022 r.

2021-12-03 Sprostowanie

Postępowanie nr: CUW.231.2.2.2021
Protokół z otwarcia ofert

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.10.2021 godzina: 12:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Postępowanie nr: CUW.231.2.1.2021
Protokół z otwarcia ofert

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.07.2021 godzina: 10:00
Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w
roku szkolnym 2021/2022 poprzez zakup biletów miesięcznych od 01.09.2021 do 24.06.2022 r.

Postępowanie nr: CUW.231.2.7.2020
Protokół z otwarcia ofert w dniu 11.12.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.12.2020 godzina: 12:30
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2021 r.

Postępowanie nr: CUW.231.2.6.2020
Protokół z otwarcia ofert w dniu 27.11.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.11.2020 godzina: 13:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Postępowanie nr: CUW.231.2.4.2020
Protokół z otwarcia ofert w dniu 23.07.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.07.2020 godzina: 13:00
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Postępowanie nr: CUW.231.2.3.2020
Protokół z otwarcia ofert w dniu 23.07.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.07.2020 godzina: 12:00
Wywóz odpadów komunalnych z terenu placówek oświatowych gminy Michałowice od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Postępowanie nr: CUW.231.2.2.2020
Protokół z otwarcia ofert w dniu 22.07.2020

Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych od 01.09.2020 do 25.06.2021 r.

Postępowanie nr: Protokół z otwarcia ofert w dniu 19.06.2020

Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2020 r.

Postępowanie nr: Protokół z otwarcia ofert w dniu 28.11.2019

Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.

Postępowanie nr: Protokół z otwarcia ofert w dniu 25.11.2019

Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2020 r.

Postępowanie nr: Protokół z otwarcia ofert w dniu 14.08.2019

Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 poprzez zakup biletów miesięcznych od 02.09.2019 do 26.06.2020 r.” (Numer sprawy: CUW.231.2.3.2019)

Postępowanie nr: Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 14.08.2019

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. (Numer sprawy: CUW.231.2.2.2019)

Postępowanie nr: Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 17.12.2018

Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2019 r.