Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.2.9.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2018 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.2.8.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.12.2018 godzina: 12:00
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r

Unieważniono postępowanie nr: CUW.2311.2.6.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2018 godzina: 10:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.2.1.2018

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2018 godzina: 12:00
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 03 września 2018 r.
do 19 czerwca 2019 r

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.2.3.2017

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2017 godzina: 11:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.2.2.2017

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2017 godzina: 10:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.2.1.2017

Termin składania ofert upłynął: 11.08.2017 godzina: 12:00
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZOEAS.2712.5.2016

Termin składania ofert upłynął: 08.12.2016 godzina: 11:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych
do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZOEAS.2712.4.2016

Termin składania ofert upłynął: 17.11.2016 godzina: 10:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZOEAS.2712.3.2016

Termin składania ofert upłynął: 19.07.2016 godzina: 12:00
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZOEAS.2712.2.2016

Termin składania ofert upłynął: 03.06.2016 godzina: 09:00
Remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12/20 oraz w Zespole Szkół w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZOEAS.ZP.2712.7.2015

Termin składania ofert upłynął: 09.12.2015 godzina: 11:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZOEAS.2712.6.2015

Termin składania ofert upłynął: 01.12.2015 godzina: 10:00
Dostawa mebli szkolnych, wyposażenia oraz szafek metalowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZOEAS.2712.5.2015

Termin składania ofert upłynął: 26.11.2015 godzina: 11:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZOEAS.2712.3.2015

Termin składania ofert: 17.11.2015 godzina: 10:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do placówek oświatowych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.