Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.2.2021

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2021 godzina: 12:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 05.07.2021 godzina: 10:00
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.7.2020

Termin składania ofert upłynął: 11.12.2020 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.6.2020

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2020 godzina: 13:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.4.2020

Termin składania ofert upłynął: 23.07.2020 godzina: 13:00
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.3.2020

Termin składania ofert upłynął: 23.07.2020 godzina: 12:00
Wywóz odpadów komunalnych z terenu placówek oświatowych gminy Michałowice od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.2.2020

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2020 godzina: 12:00
Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych od 01.09.2020 do 25.06.2021 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.1.2020

Termin składania ofert upłynął: 19.06.2020 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: CUW.231.2.6.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.12.2019 godzina: 14:00
Zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 – cio osobowego samochodu osobowego typu bus dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.4.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.11.2019 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.5.2019

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2019 godzina: 13:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.2.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.08.2019 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom
niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.2.3.2019

Termin składania ofert upłynął: 19.08.2019 godzina: 12:00
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup
biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.2.9.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2018 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.2.8.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.12.2018 godzina: 12:00
Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r