Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.2.3.2019

Termin składania ofert: 19.08.2019 godzina: 12:00
Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 poprzez zakup biletów miesięcznych od 02.09.2019 do 26.06.2020 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.2.2019

Termin składania ofert: 14.08.2019 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.2.9.2018

Termin składania ofert: 17.12.2018 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2019 roku