Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.5.2021

Termin składania ofert: 10.12.2021 godzina: 12:00
Wyposażenie szkół Gminy Michałowice w pomoce dydaktyczne ramach programu Laboratoria Przyszłości
Data zmiany: 07.12.2021
Udzielono informacji i zmieniono załącznik 1.3

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.4.2021

Termin składania ofert: 01.12.2021 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych
do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2022 r.
Data zmiany: 26.11.2021
Udzielono odpowiedzi na zapytania

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.2.2021

Termin składania ofert: 12.10.2021 godzina: 12:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Data zmiany: 07.10.2021
Udzielono odpowiedzi na pytania

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.1.2021

Termin składania ofert: 05.07.2021 godzina: 10:00
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Michałowice w roku szkolnym 2021/2022 poprzez zakup biletów miesięcznych od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.
Data zmiany: 05.07.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.7.2020

Termin składania ofert: 11.12.2020 godzina: 12:30
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2021 roku

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.6.2020

Termin składania ofert: 27.11.2020 godzina: 13:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Data zmiany: 25.11.2020
Udzielono odpowiedzi nr 1.
Zmieniono SIWZ i załącznik 1a

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.4.2020

Termin składania ofert: 23.07.2020 godzina: 13:00
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.3.2020

Termin składania ofert: 23.07.2020 godzina: 12:00
Wywóz odpadów komunalnych z terenu placówek oświatowych gminy Michałowice od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.2.2020

Termin składania ofert: 22.07.2020 godzina: 12:00
Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych od 01.09.2020 do 25.06.2021 r.
Data zmiany: 16.07.2020
Udzielono odpowiedzi na pytanie

Postępowanie nr: CUW.231.2.1.2020

Termin składania ofert upłynął: 19.06.2020 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych
do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi od 01.07 do 31.12.2020 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.6.2019

Termin składania ofert: 09.12.2019 godzina: 13:30
Zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 – cio osobowego samochodu osobowego typu bus dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
Data zmiany: 04.12.2019
Udzielono odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 2 oraz zmieniono załączniki nr 1 i nr 2
Data zmiany: 05.12.2019
Udzielono odpowiedzi na pytania nr 3
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamówienia udzielono z wolnej ręki

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.2.5.2019

Termin składania ofert: 28.11.2019 godzina: 13:00
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Data zmiany: 25.11.2019
Udzielono odpowiedzi oraz zmieniono SIWZ i załącznik nr 1a.
Zamieszczono "Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia"

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.4.2019

Termin składania ofert: 25.11.2019 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi w 2020 roku
Data zmiany: 18.11.2019
Udzielono odpowiedzi na pytanie i zmieniono zał. 2.10
Data zmiany: 18.11.2019
Udzielono odpowiedzi nr 2 na pytanie i zmieniono zał. 2.4 i 2.10

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.2.3.2019

Termin składania ofert: 19.08.2019 godzina: 12:00
Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 poprzez zakup biletów miesięcznych od 02.09.2019 do 26.06.2020 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.2.2.2019

Termin składania ofert: 14.08.2019 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020