Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.9.2021

Termin składania ofert: 03.01.2022 godzina: 11:00
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.10.2021

Termin składania ofert: 30.12.2021 godzina: 12:00
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.11.2021

Termin składania ofert: 30.12.2021 godzina: 11:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach na basen

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.8.2021

Termin składania ofert: 21.12.2021 godzina: 13:00
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2022 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.7.2021

Termin składania ofert: 21.12.2021 godzina: 11:00
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz do gminnych placówek oświatowych