Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.6.2021

Termin składania ofert: 23.11.2021 godzina: 11:00
Zakup i dostawa 5 szt. defibrylatorów dla placówek oświatowych Gminy Michałowice
Data zmiany: 19.11.2021
Doprecyzowano ogłoszenie

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.5.2021

Termin składania ofert: 15.11.2021 godzina: 11:00
Zakup, dostawa i montaż monitorów interaktywnych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice