Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.4.2020

Termin składania ofert: 22.05.2020 godzina: 10:00
Organizację półkolonii dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice w okresie 29.06.2020 r. – 14.08.2020 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.3.2020

Termin składania ofert: 04.02.2020 godzina: 12:00
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice
Data zmiany: 29.01.2020
Udzielono odpowiedzi na zapytanie nr1
Data zmiany: 30.01.2020
Poprawiono załącznik nr 3 oraz przedłużono termin składania ofert do 04.II.2020

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.2.2020

Termin składania ofert: 21.01.2020 godzina: 13:00
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz do gminnych placówek oświatowych

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.1.2020

Termin składania ofert: 21.01.2020 godzina: 13:00
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2020 r.