Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
21.01.2020 12:15

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2020 rok

podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Lp.

jednostka

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO

NAZWA ZADANIA

PROPONOWANY TRYB POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

(dostawa, usługa, robota budowlana)

PLANOWANY TERMIN ZAMÓWIENIA

1

ZSO Komorów

82 745,00 zł

Wywóz odpadów komunalnych

Przetarg nieograniczony

usługa

Marzec 2020

ZSP Nowa Wieś

101 745,00 zł

SP Michałowice

62 340,00 zł

Przedszkole Michałowice

72 440,00 zł

Razem

319 270,00 zł

2

CUW

186 600,00 zł

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów

Przetarg nieograniczony

usługa

Lipiec 2020

3

CUW

150 932,00 zł

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Przetarg nieograniczony

usługa

Lipiec 2020

4

ZSO Komorów

155 042,00 zł

Zakup i dystrybucja gazu

Przetarg nieograniczony

dostawa

Listopad 2020

ZSP Nowa Wieś

115 075,00 zł

SP Michałowice

175 030,00 zł

Przedszkole Michałowice

28 450,00 zł

Razem

473 597,00 zł

5

Przedszkole Michałowice

327 795,00zł

Zakup żywności

Przetarg nieograniczony

dostawa

Listopad 2020

Przedszkole Nowa Wieś

109 520,00 zł

Razem

437 315,00 zł

6

ZSO Komorów

57 723,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej

Zamówienie z wolnej ręki

usługa

Grudzień 2020

ZSP Nowa Wieś

62 520,00 zł

SP Michałowice

77 235,00 zł

Przedszkole Michałowice

33 983,00 zł

Razem

231 461,00 zł

 
Data publikacji: 21.01.2020 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020 12:19
Wyświetleń: 44
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak