Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
03.12.2018 15:45

CUW.2311.2.6.2018

13
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Termin składania ofert upłynął: 27.11.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

Numer ogłoszenia: 650469-N-2018; data zamieszczenia 20.11.2018 r.

 

W związku niewpłynięciem w wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 27.11.2018 r. do godz. 1000  żadnej oferty, na podstawie art. 93. ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) postępowanie unieważniono  

 

 

 

Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Data publikacji: 03.12.2018 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2018 15:45
Wyświetleń: 13
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak