Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
10.12.2019 12:20

CUW.231.2.6.2019

11
Zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 – cio osobowego samochodu osobowego typu bus dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 09.12.2019 godzina: 14:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice informuje
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 – cio osobowego samochodu osobowego typu bus dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice”

Numer ogłoszenia: 630835-N-2019; data zamieszczenia 02.12.2019 r.

W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 09.12.2019 r. do godz. 1400  nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art. 93. ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie unieważniono.  

 

 

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Data publikacji: 10.12.2019 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2019 12:19
Wyświetleń: 11
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak