Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
02.12.2015 11:07

ZOEAS.2712.5.2015

43
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 26.11.2015 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

 W POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZOEAS.2712.5.2015 pn. „Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach i Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi”. ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:
  2.  

NUMER I NAZWA CZĘŚCI

Część 1 – warzywa i owoce-Przedszkole w Michałowicach

Część 2 – pieczywo-Przedszkole w Michałowicach

Część 3 – mięso i wędliny -Przedszkole w Michałowicach

Część 4 – mrożonki i ryby-Przedszkole w Michałowicach

Część 5 – produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Michałowicach

Część 6 - jaja-Przedszkole w Michałowicach

Część 7 - różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Michałowicach

Część 8 – warzywa i owoce-Przedszkole w Nowej Wsi

Część 9 – pieczywo-Przedszkole w Nowej Wsi

Część 10 – mięso i wędliny -Przedszkole w Nowej Wsi

Część 11 – mrożonki i ryby-Przedszkole w Nowej Wsi

Część 12 – produkty mleczarskie (nabiał) -Przedszkole w Nowej Wsi

Część 13- jaja-Przedszkole w Nowej Wsi

Część 14 - różne artykuły spożywcze-Przedszkole w Nowej Wsi

 

 

W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 26.11.2015 r. do godz. 1100 wpłynęło 11 ofert.

Kryterium oceny ofert było: 95 pkt. cena, 5 pkt. termin płatności.

 

W poniższym załączniku znajduje się rozstrzygnięcie przetargu.

Załączniki

Data publikacji: 02.12.2015 11:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2015 12:01
Wyświetleń: 43
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak