Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
19.11.2020 14:45

CUW.231.2.6.2020

42
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Termin składania ofert: 27.11.2020 godzina: 13:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Załączniki

Data zmiany: 25.11.2020
Udzielono odpowiedzi nr 1.
Zmieniono SIWZ i załącznik 1a
Data publikacji: 19.11.2020 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2020 14:25
Wyświetleń: 42
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak