Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.19.2017

Termin składania ofert upłynął: 21.12.2017 godzina: 00:00
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.18.2017

Termin składania ofert upłynął: 18.12.2017 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach i Szkoły Podstawowej w Komorowie na basen

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.17.2017

Termin składania ofert upłynął: 18.12.2017 godzina: 12:00
Wywóz nieczystości stałych i odpadów kuchennych z terenu placówek oświatowych Gminy Michałowice od 2 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.16.2017

Termin składania ofert upłynął: 20.12.2017 godzina: 12:00
Zakup, dostawa oraz montaż szafek szkolnych dla Szkół Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.15.2017

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2017 godzina: 12:00
Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla placówek oświatowych Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.14.2017

Termin składania ofert upłynął: 07.11.2017 godzina: 12:00
Zakup i dostawa 3 zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.13.2017

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2017 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach
i Szkoły Podstawowej w Komorowie na basen oraz wycieczki

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.12.2017

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2017 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach ii Szkoły Podstawowej w Komorowie na basen oraz wycieczki

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.11.2017

Termin składania ofert upłynął: 16.08.2017 godzina: 11:00
Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Unieważniono postępowanie nr: CUW.2311.1.10.2017

Termin składania ofert upłynął: 16.08.2017 godzina: 12:00
Zakup, dostawa oraz montaż mebli dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowi

Unieważniono postępowanie nr: CUW.2311.1.9.2017

Termin składania ofert upłynął: 11.08.2017 godzina: 12:00
Zakup i dostawa fabrycznie nowych sprzętów
multimedialnych dla Gminnego Przedszkola w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.08.2017

Termin składania ofert upłynął: 08.08.2017 godzina: 10:00
Dostawa i montaż zabawek edukacyjnych na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.07.2017

Termin składania ofert upłynął: 08.08.2017 godzina: 10:00
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w dni nauki szkolnej od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.6.2017

Termin składania ofert upłynął: 07.07.2017 godzina: 10:00
Dostawa mebli szkolnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: CUW.2311.1.5.2017

Termin składania ofert upłynął: 07.07.2017 godzina: 10:00
Zakup i dostawa fabrycznie nowych sprzętów multimedialnych dla Gminnego Przedszkola w Michałowicach