Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
31.12.2020 11:55

CUW.231.1.9.2020

7
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 4 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.
Termin składania ofert upłynął: 30.12.2020 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku
z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.: „Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 4 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r. ”

 

Numer ogłoszenia: CUW.231.1.9.2020, data zamieszczenia: 21.12.2020 r.

 

 

  1. Do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.
  2. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

Nr

 części

Nazwa części

Oferta nr 1

COPIERS SERVICE S.C.

ul. Chmielna 100

00 – 801 Warszawa

Oferta nr 2

AGAPOL-PLUS

ul. Jutrzenki 50/1

02-230 Warszawa

 

Oferta nr 3

DTS Sp. z o.o.

ul. Północna 3

31 – 331 Kraków

/oddział Raszyn

1

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi

12 152,40 zł

-

-

2

Szkoła Podstawowa w Michałowicach

-

22 632,00 zł

15 842,40 zł

3

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

1 869,60 zł

-

-

4

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

14 760,00 zł

-

11 070,00 zł

 
  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena.
  2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  • Część 1: COPIERS SERVICE S.C., ul. Chmielna 100, 00 – 801 Warszawa na kwotę 12 152,40 zł.
  • Część 2: : DTS Sp. z o.o., ul. Północna 3, 31 – 331 Kraków/oddział Raszyn na kwotę 15 842,40 zł
  • Część 3: COPIERS SERVICE S.C., ul. Chmielna 100, 00 – 801 Warszawa na kwotę 1 869,60 zł.
  • Część 4: DTS Sp. z o.o., ul. Północna 3, 31 – 331 Kraków/oddział Raszyn na kwotę 11 070,00 zł.

 

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW

Gminy Michałowice

Data publikacji: 31.12.2020 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2020 12:02
Wyświetleń: 7
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak