Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Unieważniono postępowanie nr: CUW.231.1.8.2020

Termin składania ofert upłynął: 05.01.2021 godzina: 10:00
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.7.2020

Termin składania ofert upłynął: 07.01.2021 godzina: 13:00
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2021 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.6.2020

Termin składania ofert upłynął: 05.01.2021 godzina: 12:00
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz do gminnych placówek oświatowych

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.9.2020

Termin składania ofert upłynął: 30.12.2020 godzina: 12:00
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 4 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.5.2020

Termin składania ofert upłynął: 29.10.2020 godzina: 12:00
Zakup i dostawa laptopów do nauki zdalnej dla placówek oświatowych Gminy Michałowice
Data zmiany: 03.11.2020
Unieważnienie pierwotnego rozstrzygnięcia.
Ponowna analiza ofert.

Unieważniono postępowanie nr: CUW.231.2.4.2020

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2020 godzina: 10:00
Organizację półkolonii dla dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Michałowice w okresie 29.06.2020 r. – 14.08.2020 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.3.2020

Termin składania ofert upłynął: 04.02.2020 godzina: 12:00
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.2.2020

Termin składania ofert upłynął: 21.01.2020 godzina: 13:00
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz do gminnych placówek oświatowych

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.1.2020

Termin składania ofert upłynął: 21.01.2020 godzina: 13:00
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2020 r.