Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

2018

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.16.2018

Termin składania ofert: 11.01.2019 godzina: 12:00
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych (CUW) Gminy Michałowice oraz do gminnych placówek oświatowych

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.15.2018

Termin składania ofert: 28.12.2018 godzina: 12:00
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.14.2018

Termin składania ofert: 27.12.2018 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.13.2018

Termin składania ofert: 21.12.2018 godzina: 13:00
Wywóz nieczystości stałych i odpadów kuchennych z terenu placówek oświatowych Gminy Michałowice od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.12.2018

Termin składania ofert: 19.12.2018 godzina: 12:00
Zakup i dostawa urządzeń sprawnościowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.11.2018

Termin składania ofert: 28.11.2018 godzina: 12:00
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologiczno-chemicznej dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.10.2018

Termin składania ofert: 30.10.2018 godzina: 11:00
Dostawa mebli szkolnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.09.2018

Termin składania ofert: 23.10.2018 godzina: 11:00
Dostawa mebli szkolnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.8.2018

Termin składania ofert: 26.09.2018 godzina: 12:00
Zakup i dostawa 2 zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.7.2018

Termin składania ofert: 28.08.2018 godzina: 12:00
Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.06.2018

Termin składania ofert: 20.08.2018 godzina: 10:00
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w dni nauki szkolnej
od 03 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.5.2018

Termin składania ofert: 20.08.2018 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach
i Szkoły Podstawowej w Komorowie na basen oraz na wycieczki

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.4.2018

Termin składania ofert: 14.08.2018 godzina: 14:00
Zorganizowanie wyjazdowej imprezy rekreacyjno-kulturalno-integracyjnej na trasie "Komorów – Nałęczów – Komorów”

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.03.2018

Termin składania ofert: 24.05.2018 godzina: 12:00
Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego dla Gminnego Przedszkola w Michałowicach

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.2.2018

Termin składania ofert: 17.01.2018 godzina: 11:00
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice