Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

2019

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.12.2019

Termin składania ofert: 30.12.2019 godzina: 12:00
Wywóz nieczystości stałych i odpadów kuchennych z terenu placówek oświatowych Gminy Michałowice od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.11.2019

Termin składania ofert: 24.12.2019 godzina: 09:10
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.10.2019

Termin składania ofert: 23.12.2019 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen
Data zmiany: 19.12.2019
Sprostowano termin składania ofert - do 23.12 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.09.2019

Termin składania ofert: 12.12.2019 godzina: 13:00
Zakup i dostawę wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.7.2019

Termin składania ofert: 15.11.2019 godzina: 12:00
Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.08.2019

Termin składania ofert: 15.11.2019 godzina: 13:00
Zakup i dostawę oczyszczaczy powietrza dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.6.2019

Termin składania ofert: 09.09.2019 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen oraz na wycieczki

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.05.2019

Termin składania ofert: 06.08.2019 godzina: 11:00
Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla placówek oświatowych Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.231.1.4.2019

Termin składania ofert: 26.06.2019 godzina: 15:00
Dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.3.2019

Termin składania ofert: 29.05.2019 godzina: 12:00
Zakup i dostawa 8szt. zestawów komputerowych, dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2310.1.2.2019

Termin składania ofert: 22.01.2019 godzina: 13:00
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: CUW.2311.1.1.2019

Termin składania ofert: 16.01.2019 godzina: 11:00
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice