Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.15.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2018 godzina: 12:00
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.14.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2018 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen

Unieważniono postępowanie nr: CUW.2311.1.11.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2018 godzina: 10:00
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologiczno-chemicznej dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: CUW.2311.1.10.2018

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2018 godzina: 11:00
Dostawa mebli szkolnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: CUW.2311.1.9.2018

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2018 godzina: 11:00
Dostawa mebli szkolnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.8.2018

Termin składania ofert upłynął: 19.09.2018 godzina: 12:00
Zakup i dostawa 2 zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.07.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2018 godzina: 12:00
Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.6.2018

Termin składania ofert upłynął: 20.08.2018 godzina: 11:00
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice z domu do szkoły i z powrotem wraz
z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w dni nauki szkolnej od 03 września 2018 r.
do 19 czerwca 2019 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.5.2018

Termin składania ofert upłynął: 20.08.2018 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach i Szkoły Podstawowej w Komorowie na basen oraz na wycieczk

Unieważniono postępowanie nr: CUW.2311.1.03.2018

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2018 godzina: 12:00
Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego dla Gminnego Przedszkola w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.1.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.01.2018 godzina: 10:00
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2018 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.20.2017

Termin składania ofert upłynął: 10.01.2018 godzina: 12:30
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice (CUW) oraz do gminnych placówek oświatowych

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.2.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.01.2018 godzina: 11:00
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice