Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Unieważniono postępowanie nr: CUW.231.1.12.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.12.2019 godzina: 12:00
Wywóz nieczystości stałych i odpadów kuchennych z terenu
placówek oświatowych Gminy Michałowice od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.10.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.12.2019 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.11.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.12.2019 godzina: 09:00
Bezpłatne użyczenie kserokopiarek, oraz płatność za wykonane kopie w placówkach Gminy Michałowice od 2 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.9.2019

Termin składania ofert upłynął: 12.12.2019 godzina: 13:00
Zakup i dostawę wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.7.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.11.2019 godzina: 12:00
Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.8.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.11.2019 godzina: 13:00
Zakup i dostawa oczyszczaczy powietrza dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.6.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.09.2019 godzina: 12:00
Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach, Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na basen oraz na wycieczki

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.5.2019

Termin składania ofert upłynął: 06.08.2019 godzina: 11:00
Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia dla placówek oświatowych Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.4.2019

Termin składania ofert upłynął: 26.06.2019 godzina: 15:00
Dzierżawa lokalu użytkowego i organizacja punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.3.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.05.2019 godzina: 12:00
Zakup i dostawa 8 szt. zestawów komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.2.2019

Termin składania ofert upłynął: 22.01.2019 godzina: 13:00
Zakup i dostawa środków czystości do gminnych placówek oświatowych w 2019 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.1.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.01.2019 godzina: 11:00
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla placówek oświatowych Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.2311.1.16.2018

Termin składania ofert upłynął: 11.01.2019 godzina: 12:00
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice (CUW) oraz do gminnych placówek oświatowych