Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
14.07.2020 15:40

CUW.231.2.3.2020

24
Wywóz odpadów komunalnych z terenu placówek oświatowych gminy Michałowice od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Termin składania ofert: 23.07.2020 godzina: 12:00

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie segregowanych z terenów placówek oświatowych Gminy Michałowice tj:
 1. Szkoły Podstawowej w Michałowicach
 2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
 3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi z siedziby Szkoły Nowa Wieś ul. Główna 96 oraz siedziby przedszkola Nowa Wieś ul. Główna 52 a
 4. Przedszkola w Michałowicach.
 1. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części tj.:

Część 1 Wywóz odpadów komunalnych z terenu Szkoły Podstawowej w Michałowicach

Część 2 Wywóz odpadów komunalnych z terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Część 3 Wywóz odpadów komunalnych z terenu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi

Część 4 Wywóz odpadów komunalnych z terenu Przedszkola w Michałowicach.

 1.  Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojemników i worków na odpady zgodnie z ilościami zawartymi w załącznikach 2a-2d. do SIWZ.
 2. Termin wykonania zamówienia: 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021r.
 3. Umowy zawierane będą z poszczególnych dyrektorami jednostek biorących udział w niniejszym postępowaniu wg wzoru.
 4. Miesięczne rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktycznej liczby odebranych pojemników i worków.
 5. Harmonogram wywozów zostanie ustalony z poszczególnymi jednostkami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu przy podpisaniu umowy.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego odbierania zużytych świetlówek co najmniej 2 razy w trakcie trwania umowy od poszczególnych placówek.

Załączniki

Data publikacji: 14.07.2020 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2020 15:46
Wyświetleń: 24
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak