Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.01.2018 14:23

Zarządzenie Nr 42/2017 Dyrektora CUW z dnia 27 grudnia 2017

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2342) oraz art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice Instrukcję inwentaryzacyjną w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników odpowiedzialnych i przeprowadzających inwentaryzację w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice do przestrzegania zasad zawartych w Instrukcji inwentaryzacyjnej.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 31/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2013r. sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załączniki

Data publikacji: 25.01.2018 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2018 14:23
Wyświetleń: 775
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak