Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Zarządzenia i regulaminy

Zarządzenie Nr 164/2018 Dyrektora CUW z dnia 15 października 2018 17.10.2018 11:06

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora CUW z dnia 10 września 2018 25.09.2018 11:00

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora CUW z dnia 10 września 2018 12.09.2018 12:33

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora CUW z dnia 20 sierpnia 2018 22.08.2018 09:08

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora CUW z dnia 5 lipca 2018 05.07.2018 16:02

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Współnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora CUW z dnia 19 czerwca 2018 21.06.2018 12:56

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora CUW z dnia 16 maja 2018 18.05.2018 08:36

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Współnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora CUW z dnia 14 maja 2018 15.05.2018 15:43

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora CUW z dnia 6 kwietnia 2018 26.04.2018 16:03

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora CUW z dnia 1 marca 2018 27.03.2018 13:41

zmieniające zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora CUW z dnia 23 lutego 2018 01.03.2018 13:20

zmieniające zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora CUW z dnia 16 stycznia 2018 16.01.2018 15:20

w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora CUW z dnia 1 stycznia 2018 27.03.2018 13:40

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

czytaj więcej